Arhiw

«Prostokwaşino» multfilmine 1 milliard adam tomaşa etdi

16:0502.09.2022
0
25895
«Prostokwaşino» multfilmine 1 milliard adam tomaşa etdi
Surat: vm.ru

YouTube-ýaýlymynda rus animatorlarynyň döreden täze «Prostokwaşino» multfilminiň ähli bölümlerine tomaşa edenleriň sany 1 milliarddan hem agdy. Bu barada TASS habarlar gullugy ýurduň «Soýuzmultfilm» studiýasyna salgylanyp habar berdi.

Ady agzalan internet platformada animasion serialyň 60 bölümi ýerleşdirildi we oňa 1 millard gezek tomaşa edilipdir. «Multfilmiň täze, dördünji möwsüminiň ilkinji görkezilişi 1-nji sentýabrda Okko onlaýn-kinoteatrynda boldy. Täze bölümlere «Karusel» we «Mult» teleýaýlymlarynda hem tomaşa edip bolýar» diýlip, habarda aýdylýar.

«Prostokwaşino» — bu «Prostokawşinoly üçler» atly meşhur sowet multfilminiň dowamydyr. Asyl nusgadan tapawutlylykda, täze serialdaky wakalar biziň günlerimizde bolup geçýär. Taslamanyň birinji möwsüminiň ilkinji görkezilişi 2018-nji ýylyň 3-nji aprelinde boldy. Bu barada «Gazeta.ru» ýazýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň