Türkmenistandaky merkezlerde 20 müň töweregi çaga dynç aldy

14:5818.08.2022
0
6499
Türkmenistandaky merkezlerde 20 müň töweregi çaga dynç aldy

Ozal hem habar berşimiz ýaly, dabaraly ýapylyş çäresi bilen Türkmenistanda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümi tamamlandy.

Ýurduň çagalar dynç alyş merkezlerinde şu tomusda 20 müň çemesi çaga dynç aldy ― diýip, «MIR 24» ýazýar.

Häzirki wagtda ýurtda çagalara niýetlenen dynç alyş merkezleriniň 27-si hereket edýär. Olaryň 14-si Gökderede, 7-si Awazada, galanlary welaýatlardadyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň