Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan «Aziýanyň çagalarynda» ýene bir bürünç medaly gazandy

22:0501.08.2022
0
11881
Türkmenistan «Aziýanyň çagalarynda» ýene bir bürünç medaly gazandy

Erkin göreş boýunça türkmenistanly türgen gyz Selbi Zahyrowa Russiýada geçirilýän «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlarynda bürünç medala mynasyp boldy. Ol bu üstünligi 50 kilograma çenli agram derejesinde gazandy.

Ýaryşda altyn medala russiýaly türgen Margarita Ýarygina, kümüş medala bolsa özbegistanly Husniobod Sultannazirowa mynasyp boldy.

Türkmenistanly türgen Oýunlaryň resmi saýtyna beren interwýusynda özüniň ilkinji gezek halkara derejeli ýaryşa gatnaşyp görýändigini aýtdy. Türkmenistan erkin göreş boýunça ýaryşlara bäş türgen bilen gatnaşýar. Sport bilen iki ýyldan bäri meşgullanyp gelýän Selbiniň eýýäm halkara ýaryşda bürünç medal eýelemegi uly üstünlikdir.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň