Soňky habarlar

Arhiw

«Belet Film» markaly sowgat kartlary satuwa çykaryldy

21:1527.07.2022
0
12906
«Belet Film» markaly sowgat kartlary satuwa çykaryldy

Türkmenistandaky iň uly onlaýn kinoteatr «Belet Film» öz markasy bilen sowgat karty taslamasyny durmuşa geçirdi. Degişli bildiriş onlaýn kinoteatryň sosial ulgamlarynda ýerleşdirildi.

Täze hyzmat 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan Türkmenistanyň ýaşaýjylary üçin elýeterli bolar.

«Belet Film» onlaýn kinosyndan sowgat şahadatnamasy, her tagam üçin müňlerçe filme girmäge mümkinçilik berýär.

Bu hyzmat «AŞTU» ÝPGJ, «Türkmentelecom» EAK ulanyjylary we TELECOM WIFI torunyň giriş nokatlarynda işlär.

Sowgat şahadatnamalarynyň bahasy: 30 manat - 1 aý abuna, 90 manat - 3 aý, 180 manat - ýarym ýyl.

Şahadatnama resmi web sahypasynda ýa-da «Belet Film» ykjam programmasynda işjeňleşdirilmeli.

«Belet Film» 2021-nji ýylda «Türkmentelekom» we ES «JAN Tehnologiýa» tarapyndan başlanan hyzmatdyr, bu filmleriň, seriýalaryň we multfilmleriň ýygyndysy bolan onlaýn kino. Bu hyzmat Android we iOS, şeýle hem web wersiýasynda elýeterlidir.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň