Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň birnäçe etraplarynda günlük maksimal temperatura rekordlary täzelendi

12:4623.07.2022
0
71265
Türkmenistanyň birnäçe etraplarynda günlük maksimal temperatura rekordlary täzelendi

Ahal, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň birnäçe etraplarynda 22-nji iýulda günlük maksimal temperatura rekordlary täzelendi. Käbir etraplarda howanyň temperaturasy +47 gradusdan ýokary galdy. Şol gün maksimal temperatura Köýtendagda +47,2 gradus hasaba alyndy diýip Meteožurnal habar berýär.

Türkmenistanyň günbatarynda temperaturanyň aşaklamagy dowam edýär: Türkmenbaşyda şu gün gündiz iň ýokary çäk +33 gradus. Gündogara tarap ýokarlanýar. Bereketde +37,6, Serdarda +39,4, Bäherdende +41,4 gradus.

Emma Hazaryň kenarynda aşa dymyk howa gözegçilik edilýär: 22-nji iýulda bu ýerde howanyň çyglylygy irden 91% boldy, hatda gündiz iň pes çyglylyk 43% boldy.

24-nji iýulda Hazardaky howa massalarynyň Türkmenistanyň aglaba böleginde yssyny süýşürmegine garaşylýar. Emma ýurduň gündogarynda we günorta-gündogarynda yssy howa dowam eder: Ahal we Daşoguz welaýatlarynda +38...+43 gradus, Mary welaýatynda +44 gradusa çenli bolar.

Ýurduň günbatar sebitinde +31...+36 gradus bolar, kenarýaka sebitlerinde +27...+32 gradus bolar diýip, çeşme belleýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň