Maryda Türkmenistanyň muzeýleriniň işini kämilleşdirmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

00:5802.04.2015
0
932
Maryda Türkmenistanyň muzeýleriniň işini kämilleşdirmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Mary welaýatynyň taryhy-ülkäni öwreniş muzeýinde “Asyrlarda adygan Mary” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Maslahatda jemgyýetçilik we mekdep muzeýleriniň ýolbaşçylary, şäher hem welaýat muzeýleriniň ylmy işgärleri, sebitiň bilim baş bilim müdirliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, şahsy gymmatlyk eýeleri gatnaşdylar.

Maslahatyň barşynda muzeý işini kämilleşdirmegiň we ösdürmegiň meseleleriniň giň toplumy barada pikir alşyldy.

Şeýle hem hünärmenler Mara 2015-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýen derejäniň berilmegi mynasybetli geçirilmeli çäreleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň