Arhiw

Gurbanguly Berdimuhamedow doglan gününe sowgat edilen süýjülik tortuny Döwletliler köşgüniň çagalaryna iberdi

09:4801.07.2022
0
11347
Gurbanguly Berdimuhamedow doglan gününe sowgat edilen süýjülik tortuny  Döwletliler köşgüniň çagalaryna iberdi

Döwletliler köşgüniň Gökderedäki «Altyn damja» çagalar sagaldyş merkezinde dynç alýan çagalara düýn Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow süýjülik tortuny iberdi.

Bu süýjülik torty Gurbanguly Berdimuhamedowa 65 ýaş toýy mynasybetli taýýarlanyldy. Şeýle-de çagalara Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň sanda daşary ýurtlara saparlaryndan, hususan-da, mukaddes Mekge-Medineden ýörite getiren sowgatlary berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň