Arhiw

Türkmenistanda 24-nji iýunda «Naýbaşy futzal ligasyna» badalga berler

12:4420.06.2022
0
3649
Türkmenistanda 24-nji iýunda «Naýbaşy futzal ligasyna» badalga berler

24-nji iýunda Türkmenistanda «Naýbaşy futzal ligasyna» badalga berler. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi web-saýtynda habar berilýär. Ýaryş Aşgabatda geçiriljek oýunlar bilen başlar.

Ýaryşyň ýeňijisi diýen at üçin sekiz topar bäsleşer. Aşgabatdan «Köpetdag», «Gümrükçi», «Senagatbank», «Milli goşun», Ahal welaýatyndan «Ahal», «Daşoguz welaýatyndan «Daşoguz» şeýle-de Balkan welaýatyndan «Deňizçi» Türkmenbaşy şäherinden «TNGIZT» ýaly toparlar gatnaşar.

«Naýbaşy futzal ligasy» ugrundaky ýaryşlar dört aýlawda geçiriler (28 tapgyr, 12 duşuşyk) we 2022-nji ýylyň dekabr aýynda tamamlanar.

Ýaryşlar Aşgabat, Türkmenbaşy, Daşoguz we Mary şäherlerinde geçiriler.

Toparlaryň arasynda geçiriljek duşuşyklar bilen şu ýerden tanşyp bilersiňiz!

Türkmenistanyň «Naýbaşy futzal ligasynyň» häzirki ýeňijisi Balkan welaýatyndan «Deňizçi» futzal toparydyr.

«Naýbaşy futzal ligasyna» gatnaşýan toparlar

«Köpetdag»

Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi

Aşgabat şäheri

«Senagatbank»

«Senagatbank» paýdarlar täjirçilik banky

Aşgabat şäheri

«Deňizçi»

Türkmenbaşynyň halkara deňiz porty

Türkmenbaşy şäheri

«Ahal»

Ahal welaýaty

«Gümrükçi»

Türkmeistanyň Döwlet gümrük gullugy

Aşgabat şäheri

«Daşoguz»

Daşoguz welaýaty

«Milli goşun»

Türkmenistanyň Goranmak ministrligi

Aşgabat şäheri

TNGIZT

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy

Türkmenbaşy şäheri

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň