Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmen Demirýol Ekspress» hojalyk jemgyýetiniň web-saýtyny döretmek boýunça bäsleşik yglan edildi

11:0428.05.2022
0
555
«Türkmen Demirýol Ekspress» hojalyk jemgyýetiniň web-saýtyny döretmek boýunça bäsleşik yglan edildi

«Türkmen Demirýol Ekspress» hojalyk jemgyýetiniň, web-saýtyny döretmek hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça degişli ygtyýarnamasy bolan potratçylary bäsleşige çagyrýar.

«Türkmeniň ýüpek ýoly» gazetiniň 28-nji maýyndaky çap edilen sanynda habar berlişi ýaly, web-saýty döretmek hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge isleg bildirýän, degişli ygtyýarnamasy bolan hukuk tarap, bildiriş çap edilen senesinden 10 (on) iş günüň dowamynda täjirçilik tekliplerini «Türkmen Demirýol Ekspress» hojalyk jemgyýetine tabşyrmaly.

  • Salgysy: Aşgabat şäheri, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 7-nji jaýynyň 4-nji gaty.
  • Habarlaşmak üçin telefon belgileri (+99312) 38-31-38, 38-34-23; faks: 38-34-23.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň