Soňky habarlar

Arhiw

Portugal alymlary wegeterianlar üçin ýumurtga döretdiler

16:5827.05.2022
0
445
Portugal alymlary wegeterianlar üçin ýumurtga döretdiler
Surat: google.com

Portugal alymlary ilkinji gezek wegeterianlar üçin ýumurtga döretmegi başardylar. Bäş ýyllap dowam eden ylmy barlaglaryň netijesinde ýörite suwuklyk alyndy, ondan palak ýumurtga alyp bolýar. Özem ol adaty ýumurtgadan az tapawutlanýar.

Täze önüm soýadan ýasaldy we onda düýbünden holesterin ýok. Şonuň üçin portugal alymlary täze ýumurtganyň ýüreagyryly adamlar üçin-de, allergiýa keselliler üçin-de peýdaly boljakdygyny aýdýarlar. Bu barada MIR24 ýazýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň