Soňky habarlar

Arhiw

Awazada tomusky dynç alyş möwsümi açyldy

09:0015.05.2022
1
10188
Awazada tomusky dynç alyş möwsümi açyldy

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyş möwsümi açyldy.

Bu ýerdäki tomusky dynç alyş möwsümi ýörite Dolandyryş merkezi arkaly dolandyrylýar.

Awazadaky möwsüm 1-nji sentýabra çenli dowam eder.

Mundan ozal Döwlet migrasiýa gullugynyň onlaýn usulda Awazada dynç aljaklara rugsatnama berýändigini habar beripdik.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň