Saud Arabystan Türkmenistandan haj parzyny berjaý etjek zyýaratçylaryň sanyny kesgitledi

21:1526.04.2022
0
17543
Saud Arabystan Türkmenistandan haj parzyny berjaý etjek zyýaratçylaryň sanyny kesgitledi

Saud Arabystan 2022-nji ýylda haj parzyny berjaý etjek zyýaratçylaryň sanawyny mälim etdi we her ýurtdan kabul ediljek zyýaratçylaryň sanyny kesgitledi.

Şu ýyl Türkmenistandan 2083 zyýaratçy Mekgä gidip, haj parzyny berjaý eder. Bu barada Al-Kanz habar berýär.

Dünýäde ýüze çykan pandemiýa zerarly soňky iki ýylda Saud Arabystan zyýaratçylary kabul edip bilmedi.

Şu ýyl Saud Arabystanyň Haj we umra ministrligi haj parzyny berjaý etmek üçin 1 milliona golaý adamy, şol sanda öz raýatlaryny hem kabul etmäge taýýardygyny aýtdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň