Soňky habarlar

Arhiw

Ispaniýa köpçülik ýerlerinde agyz-burun örtüklerini dakynmagy ýatyrdy

15:5420.04.2022
0
3086
Ispaniýa köpçülik ýerlerinde agyz-burun örtüklerini dakynmagy ýatyrdy
Surat: tengrinews.kz

Ispaniýanyň Hökümeti ýapyk binalarda raýatlaryň agyz-burun örtüklerini hökmany dakynmak çärelerini bes etdi. Bu çözgüt üstümizdäki ýylyň 20-nji aprelinden güýje girdi. Ýöne muňa garamazdan, ispan raýatlaryna hassahanalarda, dermanhanalarda, garrylar öýünde hem-de jemgyýetçilik ulaglarynda agyz-burun örtüklerini dakynmak zerurdyr.

Mir24 saýtynyň habar berşi ýaly, ispan Hökümetiniň beýle netijä gelmeginiň sebäbi ýurtda COVID-19 ýokanjy bilen kesellänleriň görnetin azalandygy bolup durýar. Şeýle-de ýurduň ilatynyň 85 %-niň 2 gezek ýokanja garşy sanjymy alandygyny bellemek bolar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň