Türkmenabadyň «Gallaönümleri» kärhanasynda 11 müň tonnadan gowrak un öndürildi

22:0516.04.2022
0
7877
Türkmenabadyň «Gallaönümleri» kärhanasynda 11 müň tonnadan gowrak un öndürildi

Türkmenabadyň «Gallaönümleri» kärhanasynda şu ýylyň ilkinji üç aýynda 11 müň 630 tonna un öndürildi: olardan 3 müň 847 tonnasy ýokary hilli, 7 müň 783 tonnasy birinji hilli undur. Bu barada jeyhun.news web saýtynda habar berilýär.

Habarda bellenilişi ýaly, bu ýerde mannyý ýarmasynyň 45 tonnasy, kepegiň 3 müň 514 tonnasy, öndürildi.

Kärhananyň ýyllyk kuwwaty 80 müň tonna bugdaý ununy öndürmäge niýetlenendir. Şeýle-de, kärhanada 100 müň tonna dänäni saklamaga niýetlenen elewator bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň