Gurbanguly Berdimuhamedow Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň agzalygyna saýlandy

14:1115.04.2022
0
6466
Gurbanguly Berdimuhamedow Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň agzalygyna saýlandy

Türkmenistanyň eks-prezidenti we Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň agzalygyna saýlandy. Bu barada geňeşiň resmi web saýtynda habar berilýär.

Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşi Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu geňeşiň agzalygyna saýlanmagy bilen hormatlap, onuň Alyhezretiniň paýhasynyň, köp ýyllyk tejribesiniň we biliminiň Ýaşulular geňeşiniň işini has hem baýlaşdyrmakda we ösdürmekde uly ähmiýete eýe boljakdygyny belleýär.

Berdimuhamedowyň Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň agzasy bolmagy bilen Türki döwletleriň syýasy, ykdysady, medeni we ynsanperwer ugurlarynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine Türkmenistanyň hem mynasyp goşant goşjakdygyna bolan ynamy artdyrýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň