Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti täze geňeşçileri saýlady

21:1608.04.2022
0
1893
Türkmenistanyň Prezidenti täze geňeşçileri saýlady

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda döwlet Baştutany käbir resminamalara gol çekdi. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Annageldi Ýazmyradow Türkmenistanyň Prezidentiniň oba hojalyk meseleleri boýunça, Aşyrguly Begliýew Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi wezipesine bellenildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň