«Aşgabat» topary düzümine tejribeli oýunçylaryň 9-syny goşdy

16:5009.03.2022
0
3476
«Aşgabat» topary düzümine tejribeli oýunçylaryň 9-syny goşdy

Türkmenistanyň futbol çempionatynda çykyş edýän «Aşgabat» topary futbol çempionatynň oýunçylarynyň 9-syny düzümine geçirdi.

TFF-niň resmi web saýtynda habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň futbol çempionatynyň nobatdaky möwsüminiň öňüsyrasy Aşgabadyň adybir topary geçen möwsümde «Ahalda» çykyş eden Nurýagdy Muhammedowy, Pirmyrat Sultanowy hem-de Baýjan Satlykowy düzümine goşdy.

«Altyn Asyryň» hüjümçisi Merdan Muhadow, «Energetigiň» hem-de «Şagadamyň» derwezeçileri Batyr Geldiýew bilen Sergeý Kuznesow, «Nebitçiniň» ýarymgoragçysy Merdan Gurbanow, «Energetigiň» oýunçysy Begmyrat Pirkuliýew, 2020-nji ýylda «Altyn Asyryň» ýaşlar düzüminde çykyş eden Begmyrat Arbatow hem hünär ýollaryny Aşgabadyň adybir toparynda dowam ederler.

Mundan başga-da, «Aşgabat» topary geljegine umyt bildirilýän ýaş oýunçylaryň hem birnäçesini düzümine geçirdi.

Belläp geçsek, Türkmenistanyň futbol çempionatynyň geçen möwsüminiň jemi boýunça «Aşgabat» topary toplan 13 utugy bilen altynjy orny eýeledi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň