Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmenistan» awiakompaniýasy fewral aýynyň ikinji ýarymynda amala aşyryljak içerki gatnawlaryň tertibini hödürledi

17:4815.02.2022
0
50213
«Türkmenistan» awiakompaniýasy fewral aýynyň ikinji ýarymynda amala aşyryljak içerki gatnawlaryň tertibini hödürledi

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň resmi web saýtynda habar berlişi ýaly, ýurduň dürli ugurlaryna amala aşyryljak uçuşlaryň gyş tertibi 2022-nji ýylyň 15-nji fewralyndan başlap güýje girizildi.

Mundan ozalky gyş meýilnamasynyň 2022-nji ýylyň 2-nji fewralyndan güýje girendigini bellemek gerek.

Awiakompaniýa uçarlaryň uçýan wagtynyň üýtgäp biljekdigini hem belleýär.

Uçuşyň ugry

Gatnaw belgisi

Uçýan güni

Uçýan wagty

Gonýan wagty

Aşgabat — Daşoguz

T5-101

her gün

06-00

06-50

Aşgabat — Daşoguz

T5-105

her gün

17-50

18-40

Aşgabat — Türkmenabat

T5-171

her gün

06-10

07-00

Aşgabat — Türkmenabat

T5-175

her gün

17-30

18-20

Aşgabat — Mary

Т5-127

her gün

06-20

07-00

Aşgabat — Türkmenbaşy

T5-241

her gün

06-30

07-30

Aşgabat — Kerki

T5-313

1,6

10-00

11-00

Daşoguz — Aşgabat

T5-102

her gün

07-50

08-40

Daşoguz — Aşgabat

T5-106

her gün

19-40

20-30

Türkmenabat — Aşgabat

T5-172

her gün

08-00

08-50

Türkmenabat — Aşgabat

T5-176

her gün

19-20

20-10

Mary — Aşgabat

Т5-128

her gün

08-00

08-40

Türkmenbaşy — Aşgabat

T5-242

her gün

08-40

09-40

Kerki — Aşgabat

T5-314

1,6

12-00

13-00

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň