Senegal ilkinji gezek Afrika kubogynyň ýeňijisi boldy

11:3707.02.2022
0
2784
Senegal ilkinji gezek Afrika kubogynyň ýeňijisi boldy

Saýlanan ýygyndy topar bolan «Senegal», «Müsür» ýygyndysy bilen bolan final kubok oýnunda, yzygiderli penaltylary bilen utuş gazandy. Kamerunyň Ýaund şäherinde geçirilen bu oýunda, esasy we goşmaça oýun wagty deňlik, ýagny 0:0 hasap bilen tamamlandy. Oýnuň soňky pursatlarynda senegallaryň yzygiderli sansyz gollary oýnuň 4-2 hasap bilen tamamlanmagyna getirdi.

«Senegal» ýygyndysy, 2002-nji we 2019-njy ýyllarda iki gezek final oýnunda utuş gazanyp bilmedik bolsalar-da, bu ýyl taryhda ilkinji gezek Afrika kubogynyň ýeňijisi boldy. «Müsür» ýygyndysy soňky gezek 2010-njy ýylda utuş gazanmagy bilen, öz hasaplaryna görä yklymly (materik, kontitent) ýeňişleriň rekordçylary diýip bilinýär.

«Liwerpul» ýygyndysynyň 29 ýaşly senegal hüjümçisi Sadio Mane, Afrika kubogynyň iň gowy oýunçysy diýip bilinýä. Futbolçy, 3 pökgüli we 2 netijeli geçirimli netijeler bilen 7 oýunyň hersine gatnaşdy.

«Müsür» ýygyndysy bilen bolan soňky 7 minutlyk final oýnunda, Sadio penalty geçirip bilmedi, futbolçy oýunyň soňky 11 metrlik urgusynda öz başarnygyny görkezip, toparynyň hasabyna utuk ýazdyrmagy başardy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň