Arhiw

Şu gün Türkmenistanda üýtgäp durýan bulutly howa bolar

09:0007.02.2022
0
4264
Şu gün Türkmenistanda üýtgäp durýan bulutly howa bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 7-nji fewralda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

 • Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... -2° sowuk, gündizine +7... +9° maýyl bolar. Howanyň basyşy 736 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan, +4° çenli, gündizine +8... +13°, kenarýaka etraplarda +3... +8° maýyl bolar.
 • Türkmenbaşy şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 762 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Awazada: howa +5... +7°, basyşy 767 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Balkanabat şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 765 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -3° sowukdan, +2° çenli, gündizine +7... +12° maýyl bolar.
 • Änew şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 742 mm, çyglylygy 50 — 70%.
 • Tejen şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 747 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günüň birinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... +5°, gündizine +8... +13° maýyl bolar.
 • Mary şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 743 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Baýramaly şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 745 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -3° sowukdan, +2° çenli, gündizine +7... +12° maýyl bolar.
 • Türkmenabat şäherinde: howa +7... +9°, basyşy 740 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Kerki şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 737 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... -5° sowuk, gündizine +2... +7° maýyl bolar.
 • Daşoguz şäherinde: howa +4... +6°, basyşy 751 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Köneürgenç şäherinde: howa +2... +4°, basyşy 760 mm, çyglylygy 50 — 70%.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň