Arhiw

Şu gün Aşgabatda maýyl howa bolar

09:0004.02.2022
0
2280
Şu gün Aşgabatda maýyl howa bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 4-nji fewralda Türkmenistanda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

 • Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +5°, gündizine +15... +17° maýyl bolar. Basyşy 736 mm, çyglylygy 45 — 65%.
 • Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +4°, gündizine +14... +16° maýyl bolar. Basyşy 707 mm, çyglylygy 50 — 70%.
 • Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +15... +20°, kenarýaka etraplarda +7... +12° maýyl bolar.
 • Türkmenbaşy şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 746 mm, çyglylygy 50 — 70%.
 • Awazada: howa +9... +11°, basyşy 753 mm, çyglylygy 55-75%.
 • Balkanabat şäherinde: howa +18... +20°, basyşy 754 mm, çyglylygy 45 — 65%.
 • Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +7°, gündizine +15... +20° maýyl bolar.
 • Änew şäherinde: howa +17... +19°, basyşy 738 mm, çyglylygy 50 — 70%.
 • Tejen şäherinde: howa +18... +20°, basyşy 739 mm, çyglylygy 40 — 60%.
 • Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0…+5°, gündizine +14... +19° maýyl bolar.
 • Mary şäherinde: howa +16... +18°, basyşy 736 mm, çyglylygy 50 — 70%.
 • Baýramaly şäherinde: howa +17... +19°, basyşy 735 mm, çyglylygy 45 — 65%.
 • Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +11... +16° maýyl bolar.
 • Türkmenabat şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 743 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Kerki şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 739 mm, çyglylygy 50 — 70%.
 • Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +7... +12° maýyl bolar.
 • Daşoguz şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 752 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Köneürgenç şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 753 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň