Soňky habarlar

Arhiw

Şu gün Türkmenistanda ýagyşly howa bolar

09:0028.01.2022
0
3257
Şu gün Türkmenistanda ýagyşly howa bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 28-nji ýanwarda Türkmenistanda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

 • Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 12 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +3°, gündizine +7... +9° maýyl bolar. Howanyň basyşy 739 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 17 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +7°, gündizine +5... +10°, kenarýaka etraplarynda +3... +8° maýyl bolar.
 • Türkmenbaşy şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 757 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Awazada: howa +5... +7°, basyşy 765 mm, çyglylygy 70 — 90%.
 • Balkanabat şäherinde: howa +7... +9°, basyşy 763 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 19 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine +4... +9°, günorta-gündogar etraplarynda +12° çenli maýyl bolar.
 • Änew şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 735 mm, çyglylygy 70 — 90%.
 • Tejen şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 744 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metr, käýerlerinde 18 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +7... +12° maýyl bolar.
 • Mary şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 741 mm, çyglylygy 70 — 90%.
 • Baýramaly şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 740 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 19 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +9°, gündizine +6... +11°, günorta etraplarynda +15° çenli maýyl bolar.
 • Türkmenabat şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 741 mm, çyglylygy 70 — 90%.
 • Kerki şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 737 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gar gatyşykly ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metr, käýerlerinde 18 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -4° sowukdan +1° çenli maýyl, gündizine -3° sowukdan +2° çenli maýyl bolar.
 • Daşoguz şäherinde: howa 0... +2°, basyşy 748 mm, çyglylygy 70 — 90%.
 • Köneürgenç şäherinde: howa -1... +1°, basyşy 749 mm, çyglylygy 75 — 95%.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň