Soňky habarlar

Arhiw

Bloomberg: ABŞ howpsuzlyk kepilligi boýunça Russiýa jogap berdi

17:5827.01.2022
0
583
Bloomberg: ABŞ howpsuzlyk kepilligi boýunça Russiýa jogap berdi

ABŞ Russiýanyň howpsuzlyk kepillendirilmesi babatda tekliplerine hat üsti bilen jogap berdi, bu barada düýn Bloomberg habarlar gullugy ýazdy.

Amerikanyň Moskwadaky ilçisi Jon Salliwan RF-niň Daşary işler ministrligine gelip, haty gowşurdy.

Ýeri gelende aýtsak, geçen ýylyň 17-nji dekabrynda Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrligi Waşingtona we NATO bileleşigine howpsuzlyk kepilligi boýunça ylalaşyklaryň taslamasyny gowşurypdy. Olarda ABŞ bilen NATO-dan alýansyň gündogara süýşmeginden ýüz öwürmek, şeýle-de sebitde howply hüjüm ediş ýaraglaryny, ýadro ýaragyny ýerleşdirmäge çäklendirme girizmek teklip edilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň