Arhiw

Howa ýaramazlaşýar: Hindistanda güýçli çabga, Ispaniýada gar

12:2330.11.2021
0
503
Howa ýaramazlaşýar: Hindistanda güýçli çabga, Ispaniýada gar

Hindistanda eýýäm üçünji gündür, howanyň bulaşmagy dowam edýär, ýagny ýurduň gündogarynda yzyny kesmän güýçli ýagyş ýagýar. Derýalaryň aglabasy kenaryndan agansoň, ýerli ýaşaýjylary gaýyklarda halas edýärler, ilatly ýerleriň köpüsinde elektrik togy kesildi.

Ygal Beýik Britaniýa hem düşdi, «Dumanly Albionyň» gary galňady.

Arktiki howa akymy Ispaniýa hem aralaşdy, merkezi we demirgazyk sebitlere gar düşdi, bu ýerde-de ýollaryň sürçekligi herekete päsgelçilik döredýär, netijede, ýol-ulag hadysalary köpelýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň