Arhiw

Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrine käýinç yglan edildi

23:2605.11.2021
0
4311
Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrine käýinç yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi.

Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Annamämmedow Baýmyrat Ilmyradowiçe käýinç yglan edildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň