Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 26-njy oktýabry

08:0026.10.2021
0
1825
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 26-njy oktýabry

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 26-njy oktýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +8... +100, gündizine +19... +210 maýyl bolar. Howanyň basyşy 736 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş-ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7... +120, gündizine +16... +210, kenarýaka etraplarynda +12... +170 maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +13... +150, basyşy 765 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Awazada: howa +12... +140, basyşy 768 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Balkanabat şäherinde: howa +15... +170, basyşy 769 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günüň ahyrynda ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7... +120, gündizine +16... +210 maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +18... +200, basyşy 741 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Tejen şäherinde: howa +19... +210, basyşy 745 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +80, gündizine +18... +230 maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +21... +230, basyşy 745 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Baýramaly şäherinde: howa +20... +220, basyşy 743 mm, çyglylygy 20 — 40.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +80, gündizine +18... +230 maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +20... +220, basyşy 745 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Kerki şäherinde: howa +21... +230, basyşy 742 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +70, gündizine +12... +170 maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +15... +170, basyşy 754 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Köneürgenç şäherinde: howa +13... +150, basyşy 762 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň