Arhiw

Maýakowskiniň ilkinji goşgular ýygyndysy 1,3 million rubla satyldy

11:1319.10.2021
0
219
Maýakowskiniň ilkinji goşgular ýygyndysy 1,3 million rubla satyldy

Nusgawy rus şahyry Wladimir Maýakowskiniň “Men” ady bilen ilkinji çap edilen goşgular kitaby Russiýanyň “Litfond” (Edebiýat gaznasy) auksionynda 1,3 million rubla satyldy. Bu barada Interfax ýazýar.

“Wladimir Maýakowskiniň “Men” diýen ilkinji ýygyndysy 1913-nji ýylda 300 musgalykda neşir edildi. Oňa seýrek duşmak bolýar. Söwdanyň başlangyç bahasy 600 müň rubldy, emma söwdalaşyklaryň barşynda 1,3 million rubla satyn alyndy” diýlip, habarda aýdylýar.

Şahyryň ýene bir kitaby rekord bahadan, ýagny 1,8 million rubla satyn alyndy, kitap 1923-nji ýylda Berlinde çap edilipdir.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň