Arhiw

Howa maglumaty: 15-nji oktýabr

09:0015.10.2021
0
1409
Howa maglumaty: 15-nji oktýabr

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 15-nji oktýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +10... +120, gündizine +23... +250 maýyl bolar. Howanyň basyşy 736 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Arçabilde: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 6 — 8 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +9... +110, gündizine +22... +240 maýyl bolar. Howanyň basyşy 711 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +11... +160, gündizine +21... +260, kenarýaka etraplarynda +17... +220 maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +20... +220, basyşy 757 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Awazada: howa +19... +210, basyşy 764 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Balkanabat şäherinde: howa +24... +260, basyşy 763 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7... +120, gündizine +21... +260 maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +23... +250, basyşy 741 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Tejen şäherinde: howa +24... +260, basyşy 749 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +90, gündizine +21... +260 maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +22... +240, basyşy 744 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Baýramaly şäherinde: howa +23... +250, basyşy 744 mm, çyglylygy 20 — 40.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +80, gündizine +20... +250 maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +22... +240, basyşy 747 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Kerki şäherinde: howa +23... +250, basyşy 743 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +70, gündizine +18... +230 maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +20... +220, basyşy 760 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Köneürgenç şäherinde: howa +19... +210, basyşy 762 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň