Arhiw

«Nur ýüpek» matalar dükany aksiýa çäresini geçirýär

11:2514.10.2021
0
3198
«Nur ýüpek» matalar dükany aksiýa çäresini geçirýär

«Nur ýüpek» haryt nyşanly matalar dükany zenanlar üçin ýüpek we bambuk matalaryn aksiýa çäresi geçirilýär.

Matalar dükanyndan ini 2,20 metr bolan on kişilik mata satyn alan müşderä sowgat hökmünde bir kişilik mata berler.

«Nur ýüpek» matalar dükanynyň aksiýa çäresi degişli önümleriň hemmesi ýa-da bir bölegi satylanyndan soň, islendik wagtda tamamlanyp bilner.

Müşderiler «Nur ýüpek» matalar dükanyndan gülýüpekleriň dürli görnüşlerinden öz isleglerine görä, bir reňkli, şeýle-de gülli görnüşlerini saýlap bilerler.

«Nur ýüpek» matalar dükanynyň ähli matalary diňe önümleriniň ýokary hilliligine kepil geçýän ynamdar öndürijilerden – Türkiýeden we Hytaýdan getirilýär. Bu ýurtlarda öndürilen mata önümleri uzak wagtlap bir durkuny saklaýar we müşderileriň hemişelik hyrydaryna öwrülýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň