Soňky habarlar

Arhiw

«Android» üçin täze wirus ýüze çykaryldy

16:2311.10.2021
0
4007
«Android» üçin täze wirus ýüze çykaryldy

«Proofpoint» kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan “Android” enjamlary üçin howply täze wirus tapyldy.

«TangleBot» wirusy smartfona girende parollary, hat alyşmalary, geolokasiýa maglumatlary, mikrofon maglumatlary, şeýle hem ses we wideo ýazgylaryny bozýar.

Saklanan mazmundan ähli maglumatlary çykarmak bilen, «TangleBot» ýokaşan enjamy kiberhowpsuzlyk hünärmenleriniň bellemegine görä gözegçilik guralyna öwrüp biler. Howply wirusyň ýaýramagy, koronawirus ýa-da elektrik togy bilen baglanyşykly SMS arkaly iberilýär.

Şondan soň ulanyjy «Adobe Flash»-iň ady bilen web sahypasyna girýär we «Troýany» telefonyna göçürip alýar. Şol bir wagtyň özünde, «Adobe Flash» 2020-nji ýylyň dekabryndan bäri goldanylmaýar we 2012-nji ýyldan bäri smartfonlarda işlemeýär diýip «ferra.ru» habar berýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň