Arhiw

«Bereket Kompýuter» internet dükany Germaniýanyň önümi bolan öý-hojalyk enjamlaryna arzanladyş çäresini yglan edýär

16:4704.10.2021
0
10844
«Bereket Kompýuter» internet dükany Germaniýanyň önümi bolan öý-hojalyk enjamlaryna arzanladyş çäresini yglan edýär

«Bereket Kompýuter» internet dükany Germaniýanyň önümi bolan öý-hojalyk enjamlaryna arzanladyş çäresini yglan edýär Bu wirtual dükana baryp, öý harytlaryny iň arzan bahadan satyn alyp bilersiňiz.

«Bereket Kompýuter» internet dükanynda bahasy arzanladylan önümlere blender, awtoulag tozan sorujysy, wafli bişirmeklik üçin niýetlenilen metal galyp, gaz otlaýjy enjam (газонокосилка), kapuçino öndüriji enjam, aşhana prosesory, bug gazan, otag süpüriji enjam (паровая швабра) we germaniýaly önüm öndürijileriň başga-da birnäçe önümleri degişlidir.

«Bereket Kompýuter» internet dükanyny ýerbe-ýer ulanmaklyk maksady bilen, bu web sahypada süzgüç göz öňünde tutulandyr, şonuň kömegi bilen önümiň kodyny, adyny, bahasyny we sanawyny (reýtingini) gaýtadan gözden geçirip bilersiňiz.

Ähli arzaşyklar we aksiýalar «Bereket Kompýuteriň» hakyky dükanynda däl-de, diňe internet dükanynda hereket edýär.

«Bereket Kompýuter» internet dükanynyň bahasy arzanladylan önümleri bilen tanyşmaklyk üçin şu ýere basyň.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň