Türkmenistanda 2-nji oktýabry üçin howa maglumaty

06:0002.10.2021
0
7610
Türkmenistanda 2-nji oktýabry üçin howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 2-nji oktýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

 • Aş­ga­bat­da: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +10... +12°, gündizine +19... +21° maýyl bolar. Howanyň basyşy 738 mm, çyglylygy 25 — 45%.
 • Arçabilde: az –kem bulutly how bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +9... +11°, gündizine +18... +20° maýyl bolar. Howanyň basyşy 714 mm, çyglylygy 30 — 50%.
 • Bal­kan we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +9... +14°, gündizine +18... +23°, kenarýaka etraplarynda +15... +20° maýyl bolar.
 • Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de: howa +18... +20°, basyşy 765 mm, çyglylygy 45 — 65%.
 • Awa­za­da: howa +17... +19°, basyşy 763 mm, çyglylygy 45 — 65%.
 • Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de: howa +21... +23°, basyşy 767 mm, çyglylygy 40 — 60%.
 • Ahal we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7... +12°, gündizine +17... +22° maýyl bolar.
 • Änew şä­he­rin­de: howa +20... +22°, basyşy 746 mm, çyglylygy 25 — 45%.
 • Te­jen şä­he­rin­de: howa +19... +21°, basyşy 750 mm, çyglylygy 30 — 50%.
 • Ma­ry we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7... +12°, gündizine +18... +23° maýyl bolar.
 • Ma­ry şä­he­rin­de: howa +21... +23°, basyşy 750 mm, çyglylygy 20 — 40%.
 • Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­de: howa +20... +22°, basyşy 747 mm, çyglylygy 15 — 35%.
 • Le­bap we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +6... +11°, gündizine +18... +23° maýyl bolar.
 • Türk­me­na­bat şä­he­rin­de: howa +19... +21°, basyşy 750 mm, çyglylygy 25 — 45%.
 • Ker­ki şä­he­rin­de: howa +21... +23°, basyşy 743 mm, çyglylygy 20 — 40%.
 • Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +7°, gündizine +12... +17° maýyl bolar.
 • Da­şo­guz şä­he­rin­de: howa +15... +17°, basyşy 765 mm, çyglylygy 40 — 60%.
 • Kö­ne­ür­genç şä­he­rin­de: howa +13... +15°, basyşy 763 mm, çyglylygy 45 — 65%.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň