Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan Türk Geňeşiniň doly hukukly agzasy bolar

12:5915.09.2021
0
5785
Türkmenistan Türk Geňeşiniň doly hukukly agzasy bolar

Türki dilli döwletleriň Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň (Türk Geňeşiniň) ýakynda boljak mejlisinde Türkmenistanyň bu guramanyň doly hukukly agzalygyna kabul edilmegine garaşylýar. Bu barada «Report» neşiri habar berdi.

Türk Geňeşiniň VIII sammiti 12-nji noýabrda Stambulda geçiriler.

Gazetiň habaryna görä, indiki sammitde guramanyň başlyklygy Türkiýä geçer.

Şeýle hem şol sammitde Geňeşiň adynyň hem üýtgedilmegine garaşylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň