Soňky habarlar

Arhiw

Geçen hepde TDHÇMB-de daşary ýurt puluna 4,3 million dollarlyk geleşikler baglaşyldy

23:0312.09.2021
0
3146
Geçen hepde TDHÇMB-de daşary ýurt puluna 4,3 million dollarlyk geleşikler baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 8-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Russiýanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni we yşyklandyryş kerosinini satyn aldylar.

Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekillerine float aýnasy ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 4 million 322 müň dollaryndan gowrak boldy.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy ABŞ-nyň 122 müň 850 dollaryna deň bolan portland sementi satyn aldylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň