Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 13-nji sentýabry

07:0713.09.2021
0
3756
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 13-nji sentýabry

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 13-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18... +20°, gündizine +32... +34° maýyl bolar. Howanyň basyşy 731 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Arçabilde: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17... +19°, gündizine +31... +33° maýyl bolar. Howanyň basyşy 703 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18... +23°, gündizine +30... +35°, kenarýaka etraplarynda +25... +30° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +28... +30°, basyşy 748 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Awazada: howa +27... +29°, basyşy 755 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Balkanabat şäherinde: howa +33... +35°, basyşy 755 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17... +22°, gündizine +29... +34° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +32... +34°, basyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Tejen şäherinde: howa +31... +33°, basyşy 743 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17... +22°, gündizine +29... +34° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +30... +32°, basyşy 739 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Baýramaly şäherinde: howa +31... +33°, basyşy 738 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16... +21°, gündizine +30... +35° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +30... +32°, basyşy 742 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Kerki şäherinde: howa +31... +33°, basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16... +21°, gündizine +28... +33° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +29... +31°, basyşy 753 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Köneürgenç şäherinde: howa +28... +30°, basyşy 754 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň