Soňky habarlar

Arhiw

«Güneşli Zaman» şereketi boş iş ornunynyň bardygyny habar berýär

20:1406.09.2021
0
13877
«Güneşli Zaman» şereketi boş iş ornunynyň bardygyny habar berýär

Gozgalmaýan emläk gullugy bolan «Güneşli Zaman» şereketi satuw we amallary ýapmak hünäri boýunça hünärmen wezipesine boş iş ornunyň bardygyny habar berýär.

Dalaşgärler üçin bildirilýän talaplar:

  • ýokary bilimli bolmaly;
  • kompýuterde esasy ofis programmalary, elektron kataloglar bilen işläp bilmek ukyby bolmaly;
  • täjirçilik hünäri boýunça iş tejribesi bolmaly;
  • müşderiler bilen işleşmek boýunça iş tejribesi bolmaly;
  • sürüjilik şahadatnamasy we awtoulagy bolmaly;
  • esasy täjirçilik resminamalaryny (şertnamalar, hasaplar, delilnama (aktlar), we ş.m.) gaýtadan işlemek tejribe.

Geljekki hünärmeniň wezipeleri şu aşadaky hyzmatlary öz içine alýar:

  • müşderilere täze önümler we ýörite teklipler barada maglumat bermek;
  • kompaniýa bilen eýýäm hyzmatdaşlyk eden müşderilere beýleki hyzmatlary hödürlemek;
  • müşderileri goldamak we maslahat bermek, müşderi binýadyny saklamak, müşderiler bilen işleriň hasaba alynyşy, ýerine ýetirilen işler barada gündelik hasabat bermek.

Iş ýerindäki bonuslar: okuwlara, seminarlara we konferensiýalara mugt gatnaşmak, satuw tehnologiýalary, aragatnaşyk psihologiýasy, şahsy netijelilik.

Doly iş güni bilen, aýlygy 5 müň manatdan 20 müň manada çenli bolar. Her bir dalaşgär synag tabşyrygyny tamamlamaly we synag möhletini geçmeli bolar.

Habarlaşmaklyk üçin telefon belgiler: 95-40-61, 95-40-62.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň