Soňky habarlar

Arhiw

«Möý adam: öýe ýol ýok» filminiň ilkinji treýleri görkezildi

17:4624.08.2021
0
4206
«Möý adam: öýe ýol ýok» filminiň ilkinji treýleri görkezildi

Amerikanyň «Marvel» film studiýasy «Möý adam: öýe ýol ýok» atly täze filmiň doly treýlerini görkezdi. Bu ýagdaý filmiň näbelli adamlar tarapyndan jübi telefonyna göçürilen görnüşi ýaýransoň ýüze çykdy. Bu, näbelli adamlar jübi telefonyna düşürilen tora klip ýaýradansoň boldy. Treýlerden çen tutsaň, täze filmde hem ozalky tanyş gahrymanlarymyz bar.

«Kinonews.ru»-nyň habaryna görä, «Möý adam: öýe ýol ýok» filminiň ilkinji görkezilişi şu ýylyň dekabr aýynda bolar.

“Öýjükli adam 3: Öý ýok” filminiň premýerasy şu ýylyň dekabrynda bolar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň