Soňky habarlar

Arhiw

Russiýada pnewmoniýany anyklaýan programma döredildi

17:1824.08.2021
0
3638
Russiýada pnewmoniýany anyklaýan programma döredildi

Ufa döwlet awiasiýa tehniki uniwersitetiniň alymlary koronawirus ýokançlygy sebäpli döreýän pnewmoniýany anyklap bilýän programmany taýýarladylar. Ol hasaplanan tomografiýanyň we radiografiýanyň şekillerini seljerýän emeli intellekte esaslanýar.

Neýroulgam pnewmoniýanyň bardygyny özbaşdak anyklap, öýkeniň zeperlenmesini kesgitläp biler. Alymlaryň belleýşi ýaly, ol şekili takyk tanap bilýär. Muňa garamazdan, ol lukmanlaryň ornuny doly tutup bilmez, diňe olaryň işini ýeňilleşdirer.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň