Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistandan Türkiýä ynsanperwer ýük iberildi

23:3218.08.2021
0
7523
Türkmenistandan Türkiýä ynsanperwer ýük  iberildi

Ozal habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasyndaky ýagdaýlary bilen baglylykda, bu doganlyk ýurda ynsanperwer kömegini ibermek barada degişli resminama gol çekipdi.

Türkmen telewideniýasynda habar berilmegine görä, ynsanperwer kömek şu gün Türkiýä iberildi.

Ynsanperwer ýükde dermanlar we lukmançylyk enjamlary bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň