Howa maglumaty: 17-nji awgust

09:2017.08.2021
0
8875
Howa maglumaty: 17-nji awgust

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň Aşgabat şäherinde we welaýatlarda 17-nji awgustda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22... +24°, gündizine +34... +36° maýyl bolar. Howanyň basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30 %.
Arçabilde: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21... +23°, gündizine +33... +35° maýyl bolar. Howanyň basyşy 708 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23... +28° maýyl, gündizine +33... +38° yssy, kenarýaka etraplarynda +29... +34° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +32... +34°, basyşy 750 mm, çyglylygy 15 — 35 %.
Awazada: howa +31... +33°, basyşy 757 mm, çyglylygy 15 — 35 %.
Balkanabat şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 757 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +24° maýyl, gündizine +32... +37° yssy bolar.
Änew şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30 %.
Tejen şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 742 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Mary welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17... +22°, gündizine +31... +36° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +33... +35°, basyşy 739 mm, çyglylygy 10 — 30 %.
Baýramaly şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 738 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Lebap welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17... +22°, gündizine +31... +36° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +33... +35°, basyşy 740 mm, çyglylygy 15 — 35 %.
Kerki şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18... +23°, gündizine +31... +36° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 753 mm, çyglylygy 5 — 25 %.
Köneürgenç şäherinde: howa +33... +35°, basyşy 755 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň