Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 29-njy iýuly

11:4629.07.2021
0
11066
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 29-njy iýuly

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 29-njy iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 12 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24... +26°, gündizine +32... +34° maýyl bolar. Howanyň basyşy 735 mm, çyglylygy 40 — 60 %.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21... +26°, gündizine +29... +34°, kenarýaka etraplarynda +26... +31° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +29... +31°, basyşy 751 mm, çyglylygy 45 — 65 %.

Awazada: howa +28... +30°, basyşy 757 mm, çyglylygy 50 — 70 %.

Balkanabat şäherinde: howa +32... +34°, basyşy 758 mm, çyglylygy 35 — 55 %.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23... +28°, gündizine +31... +36° maýyl, günorta-gündogar etraplarynda +39° çenli yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +33... +35°, basyşy 736 mm, çyglylygy 35 — 55 %.

Tejen şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 740 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22... +27° maýyl, gündizine +36... +41° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 736 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Baýramaly şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 735 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21... +26° maýyl, gündizine +36... +41° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 737 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Kerki şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 732 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21... +26°, gündizine +31... +36° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 749 mm, çyglylygy 25 — 45 %.

Köneürgenç şäherinde: howa +32... +34°, basyşy 751 mm, çyglylygy 30 — 50 %.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň