Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda 24-nji iýulda howa +40...+43° yssy bolar

10:5424.07.2021
0
23849
Türkmenistanda 24-nji iýulda howa +40...+43° yssy bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň Aşgabat şäherinde we welaýatlarda 24-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +27...+29° maýyl, gündizine +40...+42° yssy bolar. Howanyň basyşy 732 mm. Çyglylygy 10 — 30 %.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22...+27° maýyl, gündizine +35...+40° yssy, kenarýaka etraplarynda +30...+35° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +33...+35°, basyşy 745 mm. Çyglylygy 35 — 55 %

Awazada: howa +32...+34°, basyşy 754 mm. Çyglylygy 40 — 60 %.

Balkanabat şäherinde: howa +38...+40°, basyşy 753 mm. Çyglylygy 30 — 50 %.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24...+29° maýyl, gündizine +38...+43° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +40...+42°, basyşy 733 mm. Çyglylygy 10 — 30 %.

Tejen şäherinde: howa +41...+43°, basyşy 735 mm. Çyglylygy 15 — 35 %.

Mary welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23...+28° maýyl, gündizine +37...+42° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +40...+42°, basyşy 733 mm. Çyglylygy 10 — 30 %.

Baýramaly şäherinde: howa +39...+41°, basyşy 732 mm. Çyglylygy 5 — 25 %.

Lebap welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22...+27° maýyl, gündizine +38...+43° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +40...+42°, basyşy 734 mm. Çyglylygy 5 — 25 %.

Kerki şäherinde: howa +41...+43°, basyşy 730 mm. Çyglylygy 10 — 30 %.

Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, günorta-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22...+27° maýyl, gündizine +37...+42° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +40...+42°, basyşy 745 mm. Çyglylygy 10 — 30 %.

Köneürgenç şäherinde: howa +39...+41°, basyşy 746 mm. Çyglylygy 5 — 25 %.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň