Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda 20-nji iýulda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat

10:5320.07.2021
0
16118
Türkmenistanda 20-nji iýulda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 20-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty:

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26... +28° maýyl, gündizine +38... +40° yssy bolar. Howanyň basyşy 728 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22... +27° maýyl, gündizine +36... +41° yssy, kenarýaka etraplarynda +30... +35° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +33... +35°, basyşy 747 mm, çyglylygy 35 — 55 %.

Awazada: howa +32... +34°, basyşy 753 mm, çyglylygy 40 — 60 %.

Balkanabat şäherinde: howa +39... +41°, basyşy 752 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23... +28° maýyl, gündizine +36... +41° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +39... +41°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Tejen şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 736 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21... +26° maýyl, gündizine +35... +40° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 732 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Baýramaly şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 731 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21... +26° maýyl, gündizine +35... +40° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Kerki şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 728 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22... +27° maýyl, gündizine +36... +41° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 745 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Köneürgenç şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 747 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň