Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmenistan» awiakompaniýasy içerki uçuşlaryň tomusky tertibine üýtgetmeler girizdi

18:2906.07.2021
0
39240
 «Türkmenistan» awiakompaniýasy içerki uçuşlaryň tomusky tertibine üýtgetmeler girizdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň resmi web sahypasynda ýurduň dürli ugurlaryna uçuşlaryň üýtgedilen tomus tertibi ýerleşdirildi. Ol 2021-nji ýylyň 5-nji iýulyndan güýje girdi.

Awiakompaniýa uçuş wagtynyň üýtgäp biljekdigini belleýär.

Tomus meýilnamasynyň geçen gezekki tertibi 2021-nji ýylyň 5-nji iýunyndan güýje giripdi.

Täzelenen tertip bilen şu ýerden tanşyp bilersiňiz!

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň