Soňky habarlar

Arhiw

«Brave» gorag brauzeri hususy gözleg matoryny döreder

17:2323.06.2021
0
3053
«Brave» gorag brauzeri hususy gözleg matoryny döreder

«Brave» web brauzerini döredijiler onuň howpsuzlygyny has-da kepillendirmek üçin «Brave Search» gözleg torunyň synag tapgyrynyň işe başlandygyny habar berdiler.

Maglumatlara görä, täze gözleg motory «Google» ýa-da «Yandex» ýaly meňzeş hyzmatlardan düýpgöter tapawutlanýar. Ol özboluşly gözleg aýratynlyklaryna eýe.

Ferra.ru-nyň habaryna görä, geljekde işläp düzüjiler «dürlüligi üpjün etmek we algoritmiki ýalňyşlyklaryň öňüni almak maksady bilen, jemgyýet tarapyndan dolandyrylýan açyk reýting modelini» döretmegi meýilleşdirýärler. Bu bolsa öz gezeginde senzuranyň döremeginiň öňüni alar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň