Soňky habarlar

Arhiw

«Samsung» -yň çeýe smartfonlaryna awgust aýynda garaşylýar

16:5010.05.2021
0
4211
«Samsung» -yň çeýe smartfonlaryna awgust aýynda garaşylýar

Tehnologiýa ägirdininiň «Galaxy S21 FE», «Galaxy Z Fold 3», «Samsung Z» we «Galaxy Z Flip 3» smartfonlarynyň çykmagyna awgust aýynda garaşylýar.

«3dnews.ru»-nyň habaryna görä, şol bir wagtyň özünde, «Galaxy Z Fold 3» we «Galaxy Z Flip 3» görnüşleri çeýe displeý bilen üpjün ediler. Şeýlelikde, «Galaxy Z Fold 3» kiçi ekranly kamera bilen enjamlaşdyrylan dünýäde ilkinji çeýe displeýli smartfon bolar diýlip garaşylýar. Şeýle hem, bu görnüş S Pen stilusyndan goldaw alar we üç sany esasy kamera bilen üpjün ediler.

«Galaxy Z Flip 3» görnüşiniň ulaldylan daşarky ekranynyň, 12 megapiksel datçigi bolan goşa kamerasynyň bolmagyna garaşylýar.

Käbir çeşmelere görä, «Full HD +» hil derejesine eýe «Galaxy S21 FE» smartfony 6,4 dýuýmlyk ekran, öň kamerasy üçin kiçijik deşik we korpusyň arka tarapynda üç kamera bilen üpjün ediler.

Mundan başga-da, görnüşde barmak yzlaryny okaýan skaner bolar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň