Serdar Berdimuhamedowa «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» diýen hormatly at dakyldy

22:1821.04.2021
0
6755
Serdar Berdimuhamedowa «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» diýen hormatly at dakyldy

21-nji aprelde Aşgabatda Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň nobatdaky mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, wise-premýer, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy, Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» diýen hormatly ady dakyldy.

Şeýle-de okaň!

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň