Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Türkiýedäki syýahatçylyk bilen bagly çäre geçiriler

23:4810.04.2021
0
9607
Aşgabatda Türkiýedäki syýahatçylyk bilen bagly çäre geçiriler

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 12-15-nji aprel aralygynda “Türkiýede syýahatçylyk” hepdeliginiň çäklerinde çäre guralar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň hem çagyrylan çäresi 2021-nji ýylyň 12-nji aprelinde geçiriler. Bu barada "Atawatan-Türkmenistan" saýty habar berýär.

“Türkiýede syýahatçylyk” hepdeliginiň çäklerinde “Howpsuz syýahatçylyk – Türkiýäniň suratlarynyň sergisi we bufet kabul edişligi” mowzugy esasyndaky dabara Aşgabatdaky Türkiýäniň medeniýet merkezinde geçiriler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň