Soňky habarlar

Arhiw

Gökdepe etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy

23:1101.03.2021
0
10260
Gökdepe etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň häkiminiň orunbasary Allaýewa Güljahan Kentownany işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin wezipesinden boşatdy.

Degişli Karara döwlet Baştutany şu gün gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň