Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda täze baýramçylyk – Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi

22:3025.02.2021
0
10659
Türkmenistanda täze baýramçylyk – Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň 25-nji fewralda gol çeken Permanyna laýyklykda, Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi.

Resminama laýyklykda, Türkmen alabaýynyň baýramy her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen bilelikde belleniler.

Şeýle-de okaň!

Türkmenistanda türkmen alabaýynyň baýramy belleniler

Türkmen alabaýlarynyň arasynda geçiriljek gözellik bäsleşiginiň ýeňijisine gowşuryljak medalyň taslamasy tassyklanyldy

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň